ဘားအံျမိဳ႕ရဲ႕ ခရီးသြားမိတ္ေဆြ Nan Hpa-an

ဆင္ယင္မႈပြဲေတာ္ကို Prize Sponsor အေနနဲ႕ ပံ့ပိုးကူညီေပးမယ့္ ေနာက္ထပ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုက Nan Hpa-an ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ဘားအံမွာ ေနပူတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္၊ မိုးရြာေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ သြားစရာ လာစရာ ကိစၥေပၚရင္ နန္းဘားအံေလးေတြကိုဘဖုန္းဆက္ေခၚယူလို႔ရပါတယ္။ အိမ္အေရာက္လာႀကိဳေပးပါတယ္ေနာ္။

ၿမိဳ႕တြင္းဘယ္သြားသြား
တိုက္႐ိုက္ခရီးစဥ္တစ္ေၾကာင္း ၂၀၀၀ က်ပ္။

တစ္နာရီငွါးရမ္းခ. ၄၀၀၀ က်ပ္။
ေန႔တစ္ဝက္ ငွါးရမ္းခ ၁၈၀၀၀ က်ပ္။ (၅နာရီ)
တစ္ေန႔လံုး ငွါးရမ္းခ ၃၅၀၀၀ က်ပ္။ (၁၀ နာရီ)

ကို္ယ္ အခ်ိန္ကိုက္သြားရမယ့္ကိစၥေလးေတြ႐ွိရင္ေတာ့ နာရီဝက္ဖုန္းႀကိဳဆက္ေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ နန္းဘားအံကို ဆက္သြယ္ႏိုင္တဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကေတာ့

09 698 559 556
09 698 559 557 တို႕ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလို ဆင္ယင္မႈပြဲေတာ္မွာ Prize Sponsor အေနနဲ႕ စိတ္အားထက္သန္စြာ ပါဝင္အားျဖည့္ေပးတဲ့ Nan Hpa-an အား ဆင္ယင္မႈပြဲေတာ္ စီစဥ္က်င္းပေရးေကာ္မတီမွ အထူးဂုဏ္ယူ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း အသိေပးပါရေစ။

ဆင္ယင္မႈပြဲေတာ္ စီစဥ္က်င္းပေရးေကာ္မတီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s